page

tuote

ONE STEP HCV-TESTI (kokoveri/seerumi/plasma)

Lyhyt kuvaus:


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

ONE STEP HCV-TESTI (kokoveri/seerumi/plasma)

hcv rna
anti hcv test
hcv antibody
hcv test
hepatitis c test

YHTEENVETO

Yleinen menetelmä HCV-infektion havaitsemiseksi on tarkkailla viruksen vasta-aineiden läsnäoloa EIA-menetelmällä ja sen jälkeen varmistus Western Blot -menetelmällä. One Step HCV -testi on yksinkertainen, visuaalinen kvalitatiivinen testi, joka havaitsee vasta-aineet ihmisen kokoverestä/seerumista/plasmasta. Testi perustuu immunokromatografiaan ja voi antaa tuloksen 15 minuutissa.

KÄYTTÖAIKA

One Step HCV -testi on kolloidisella kullalla tehostettu, nopea immunokromatorafinen määritys hepatiitti C -viruksen (HCV) vasta-aineiden kvalitatiiviseen havaitsemiseen ihmisen kokoverestä/seerumista/plasmasta. Tämä testi on seulontatesti, ja kaikki positiiviset tulokset on vahvistettava vaihtoehtoisella testillä, kuten Western Blot -testillä. Testi on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Sekä testaus että testitulokset on tarkoitettu vain lääkintä- ja lakialan ammattilaisten käyttöön, ellei käyttömaan säädökset toisin salli. Testiä ei saa käyttää ilman asianmukaista valvontaa.

MENETTELYN PERIAATE

Määritys alkaa näytteellä, joka laitetaan näytekaivoon ja lisätään välittömästi mukana toimitettu näytelaimennos. Näytetyynyyn upotettu HCV-antigeeni-kolloidinen kultakonjugaatti reagoi seerumissa tai plasmassa olevan HCV-vasta-aineen kanssa muodostaen konjugaatti/HCV-vasta-ainekompleksin. Kun seoksen annetaan kulkeutua testiliuskaa pitkin, vasta-ainetta sitova proteiini A vangitsee konjugaatti/HCV-vasta-ainekompleksin, joka on immobilisoitu kalvolle muodostaen värillisen vyöhykkeen testialueelle. Negatiivinen näyte ei tuota testilinjaa, koska kolloidinen kultakonjugaatti/HCV-vasta-ainekompleksi puuttuu. Testissä käytetyt antigeenit ovat rekombinanttiproteiineja, jotka vastaavat HCV:n erittäin immunoreaktiivisia alueita. Värillinen kontrollinauha kontrollialueella tulee näkyviin testitoimenpiteen lopussa testituloksesta riippumatta. Tämä kontrollivyöhyke on seurausta Colloidal Gold -konjugaatin sitoutumisesta kalvolle immobilisoituun HCV-vasta-aineeseen. Kontrolliviiva osoittaa, että kolloidinen kultakonjugaatti on toimiva. Kontrollikaistan puuttuminen osoittaa, että testi on virheellinen.

TOIMITETUT REAGENSSIT JA MATERIAALIT

Testauslaite yksittäin kuivausaineella pakattu kalvo

• Muovinen tiputin.

• Näytteen laimennusaine

• Pakkausliite

VAADITTAVAT MATERIAALIT, MUTTA EI TOIMITETA

Positiiviset ja negatiiviset kontrollit (saatavana erillisenä tuotteena)

SÄILYTYS JA STABIILISUUS

Testisarjat on säilytettävä 2-30 ℃ suljetussa pussissa ja kuivissa olosuhteissa.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

1) Kaikki positiiviset tulokset on vahvistettava vaihtoehtoisella menetelmällä.

2) Käsittele kaikkia näytteitä ikään kuin ne olisivat mahdollisesti tarttuvia. Käytä käsineitä ja suojavaatetusta näytteitä käsitellessäsi.

3) Testaukseen käytetyt laitteet tulee autoklavoida ennen hävittämistä.

4) Älä käytä pakkausmateriaaleja niiden viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

5) Älä vaihda eri erien reagensseja.

NÄYTTEEN KERÄÄMINEN JA SÄILYTYS

1) Ota kokoveri-/seerumi-/plasmanäytteet säännöllisten kliinisten laboratoriotoimenpiteiden mukaisesti.

2) Varastointi: Kokoverta ei voi pakastaa. Näyte tulee säilyttää jääkaapissa, jos sitä ei käytetä samana keräyspäivänä. Näytteet tulee jäädyttää, jos niitä ei käytetä 3 päivän kuluessa keräämisestä. Vältä näytteiden jäädyttämistä ja sulattamista useammin kuin 2-3 kertaa ennen käyttöä. 0,1 % natriumatsidia voidaan lisätä näytteeseen säilöntäaineena vaikuttamatta analyysin tuloksiin.

MÄÄRITYSMENETTELY

1) Annostele 1 tippa (10 μl) kokoverta/seerumia/plasmaa testikortin pyöreään näytekyvennykseen käyttämällä mukana toimitettua näytteen muovista tippaa.

2) Lisää 2 tippaa Sample Diluent -liuosta näytekaivoon välittömästi näytteen lisäämisen jälkeen tiputuskärjen laimennuspullosta (tai koko sisältö yksittäisestä testiampullista).

3) Tulkitse testitulokset 15 minuutin kohdalla. 

310

Huomautuksia:

1) Riittävän näytteen laimennusaineen lisääminen on olennaista pätevän testituloksen kannalta. Jos migraatiota (kalvon kastumista) ei havaita testiikkunassa minuutin kuluttua, lisää yksi tippa laimennusainetta näytekaivoon.

2) Positiiviset tulokset voivat näkyä jo minuutin kuluttua näytteestä, jossa on korkeita HCV-vasta-aineita.

3) Älä tulkitse tuloksia 20 minuutin kuluttua

TESTIN TULOSTEN LUKEMINEN

1) Positiivista: Kalvolle ilmestyy sekä purppuranpunainen testinauha että purppuranpunainen kontrollinauha. Mitä pienempi vasta-ainepitoisuus, sitä heikompi testivyöhyke.

2) Negatiivinen: Kalvolle ilmestyy vain purppuranpunainen kontrollinauha. Testinauhan puuttuminen osoittaa negatiivista tulosta.

3) Virheellinen tulos: Kontrollialueella tulee aina olla purppuranpunainen kontrolliviiva testituloksesta riippumatta. Jos kontrollikaistaa ei näy, testi katsotaan kelpaamattomaksi. Toista testi uudella testilaitteella.

Huomautus: On normaalia, että kontrollinauha on hieman vaalentunut erittäin vahvoilla positiivisilla näytteillä, kunhan se on selvästi näkyvissä.

RAJOITUS

1) Tässä testissä voidaan käyttää vain kirkasta, tuoretta, vapaasti virtaavaa kokoverta/seerumia/plasmaa.

2) Tuoreet näytteet ovat parhaita, mutta pakastettuja näytteitä voidaan käyttää. Jos näyte on jäätynyt, sen tulee antaa sulaa pystyasennossa ja tarkistaa juoksevuus. Kokoverta ei voi jäädyttää.

3) Älä ravista näytettä. Aseta pipetti heti näytteen pinnan alle näytteen keräämiseksi. 


  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille